Hạn mức/Phương thức thanh toán/Trạng thái trực tuyến
Sử dụng thẻ tín dụng để mua coin nhanh chóng
logologologo
Nhanh chóng và đến tài khoản dễ dàngTrung bình 10-30 phút tài sản sẽ đến tài khoản
Linh hoạt giao dịch số tiền nhỏHỗ trợ giao dịch tối thiểu 50 USD
XRP

Gặp vấn đề khi giao dịch? Tra xem FAQ

Giao dịch tự chọnThêm tùy chọn, tự do giao dịch
Cài đặt làm mới
Nhà quảng cáo (tỷ lệ hoàn thành) Tồn kho Hạn mứcĐơn giá
Phương thức thanh toán Giao dịch 0 phí